1. Lecke:
Különbség a hosszú és rövid hangok között a svédben, 1. rész

Grammatik på svenska

Nyelvtan - svédül

Skillnaden mellan långa och korta ljud i svenskan

Det spelar nästan ingen roll vilket modersmål du har, när det kommer till uttal har alla som lär sig svenska svårigheter med något. Det kan vara att
uttala ett visst ljud som inte finns i ens modersmål. P finns inte i arabiskan, skillnad mellan b och v finns inte i spanskan, h uttalas inte i portugisiskan, den långa svenska vokalen y har ett helt annat uttal än i engelskan, till exempel.

Det kan också vara svårt att veta var man lägger betoningen i ett ord. (För att visa var betoningen i ett ord ligger så skriver jag med stora bokstäver.) I svenskan har vi till exempel ordet Japan och japan som med betoning på första stavelsen uttalas JAApann och betyder landet, och med betoning på andra stavelsen jaPAAN betyder en person från det landet… En japan kommer från Japan och en svensk kommer från Sverige.

Frukterna äpple och banan har olika betoning, ÄPPle i början av ordet och baNAAN i slutet. Den tredje svårigheten är den vi ska träna på nu, nämligen att skilja mellan långa och korta ljud i svenskan. Tänk på den viktiga skillnaden i engelskans shoot och shot, eller meet och met.
Vet du vad en stavelse är? De svenska orden byggs upp av stavelser. Det finns alltid en vokal i varje stavelse och oftast en
eller flera konsonanter. Orden kan ha en eller flera stavelser:

En stavelse: ö, av, lön, bra, skriv
Två stavelser: fyra, prata, skriver, kanske, äpplet
Tre stavelser: bananen, tränade, olika, stavelser, nämligen
Fyra stavelser: datorerna, konsonanter, skillnaderna, betonade, intresserad
Fem eller fler stavelser: språkintresserad, övningsuppgifterna, konsonantövningarna, språkundervisningsverksamhet, språkutvecklingsmöjligheterna

En stavelse med både vokal och en eller flera konsonanter innehåller oftast både långa och korta ljud. Men bara ett av varje! En stavelse som har lång vokal får alltid kort vokal, och en stavelse med kort vokal får alltid lång konsonant. Här kommer några exempel:

Lång vokal och kort konsonant: tal, red, bil, ful, för
Kort vokal och lång konsonant: tall, redd, Bill, full, förr

Det här innebär att orden i exemplen ovan är lika långa. Tal och tall tar alltså lika lång tid att säga, precis som red och redd, bil och Bill, ful och full, samt för och förr. Det är lika viktigt att träna på långa konsonanter som att träna på långa vokaler. För en svensk är det självklart att växla mellan långa och korta ljud och hen missförstår ofta en person som inte gör det. Vi går tillbaka till exemplet med Japan och japan. Det är inte bara betoningen som skiljer de två orden utan även längden på vokalerna och konsonanterna i stavelserna. Och eftersom vokalen a uttalas olika som
lång och kort blir även uttalet i stavelserna olika. Landet Japan (JAApann) har ett långt mörkt a-ljud i första stavelsen och ett kort a-ljud i den andra, men långt n-ljud. Adjektivet japan (jaPAAN) har kort a-ljud i första stavelsen och långt a-ljud i andra stavelsen men kort n-ljud.

Különbség a hosszú és rövid hangok között a svédben

Szinte egyáltalán nem számít, hogy mi az anyanyelvünk, amikor a svéd kiejtésről van szó, mindenkinek van valami, ami kimondottan nehéz. Lehet ez egy olyan hang kiejtése, ami nincs meg az anyanyelvedben – például p nincs az arab nyelvben, a spanyolban nincs különbség a b és a v között, a portugálban nem ejtjük ki a h-t, a svédben teljesen másképp hangzik a hosszú y, mint az angolban, és még sorolhatnánk.

Az is nehéz lehet, főleg nekünk, magyar anyanyelvűeknek, hogy hova tegyük a hangsúlyt. (A következő példákban nagybetűkkel mutatjuk, hogy
hol van a hangsúly.) A svédben van például ez a szó: Japan és japan: ami amikor az első szótagra tesszük a hangsúlyt: JAApann, az országot jelenti, de ha a másodikra: jaPAAN, akkor a jelentése az országból való ember… En japan kommer från Japan och en svensk kommer från Sverige. = Egy
japán Japánból való, egy svéd pedig Svédországból.

Az äpple és banan gyümölcsneveknek is különböző helyen van a hangsúlya – ÄPPle: a szó elején és baNAAN: a végén. A harmadik nehézség, amit most gyakorlunk, a hosszú és rövid hangok közötti különbség. Csak gondolj az olyan fontos különbségekre, mint például az angolban a shoot = lőni és shot = lövés vagy kupica (pálinka), vagy meet = találkozni jelen idejű formája és met = találkozni múlt idejű formája.

Emlékszel, mi az a szótag (stavelse)? A svéd szavak, pont mint a magyar szavak is, szótagokból állnak. Minden szótagban van egy magánhangzó (vokal)  és legtöbbször egy vagy több mássalhangzó is (konsonant, konsonanter). A szavak egy vagy több szótagból állhatnak:

Egy szótag: ö, lön, bra, skriv (sziget, fizetés, jó, írj)
Két szótag: fyra, prata, skriver, kanske, äpplet (négy, beszélni, lehet, az alma)
Három szótag: bananen, tränade, olika, stavelser, nämligen (a banán, edzett, különböző, azaz)
Négy szótag: datorerna, konsonanter, skillnaderna, betonade, intresserad (a számítógépek, mássalhangzók, különbségek, hangsúlyozott, érdeklődő)
Öt vagy több szótag: språkintresserad, övningsuppgifterna, konsonantövningarna, språkundervisningsverksamhet, språkutvecklingsmöjligheterna (nyelvek iránt érdeklődő, gyakorló feladatok, mássalhangzós feladatok, nyelvoktatással foglalkozó cég/üzlet/osztály/tevékenység, nyelvi fejlődési/fejlesztési lehetőségek)

Ha egy szótagban van magán- és mássalhangzó is, legtöbbször igazak a következő szabályok:
Ha egy magánhangzó után két vagy több mássalhangzó áll, akkor a magánhangzót röviden ejtjük.
Ha egy magánhangzó után egy mássalhangzó áll, akkor a magánhangzó hosszú lesz.
Hasonlóan a magyarhoz, a dupla mássalhangzókat a svédben is hosszan ejtjük és a fenti szabályok itt is érvényesülnek:
Hosszú magánhangzó, rövid mássalhangzó: tal, red, bil, ful, för (beszéd, lovagolt, autó, csúnya, elöljárószó: -nak, -nek)
Rövid magánhangzó, hosszú mássalhangzó: tall, redd, Bill, full, förr (fenyőfa / erdei fenyő, horgonyzó hely; mártással sűrített, Bill (angol férfinév), teli/részeg, ezelőtt)

Ezen szópárokban mindkét szó egyforma hosszú: azaz a tal és tall szavakat kiejteni ugyanannyi időt vesz igénybe, pontosan ugyan úgy mint a red és redd, bil és Bill, ful és full, för és förr. Egyformán fontos gyakorolni a hosszó magánhangzókat és a hosszú mássalhangzókat is. A svédeknek
teljesen egyértelmű az, hogy ezek között váltogatunk, és gyakran nem értik vagy félre értik amit mondani akarunk, ha ezt mi nem helyesen ejtjük.

Menjünk most vissza a Japan és japan példához. Itt nem csak a hangsúlyban van különbség, hanem a magánhangzók és a mássalhangzók hosszúságában is. Mivel az a hangot különböző hosszúsággal ejtjük, a mássalhangzók hosszúsága is megváltozik. Az országnév Japan (JAApann) első szótagjában egy hosszú a hang van, a másodikban pedig rövid a, de hosszú n hang (nem írottan, csak kiejtve). A japan (jaPAAN), ami japán embert jelent, első szótagjában rövid a-hang van, a másodikban pedig hosszú, így a szóvégi n rövid írva is, ejtve is.

Kiejtés gyakorlása

Olvasd el, hallgasd meg a szópárokat, majd ejtsd ki őket úgy, hogy hallod a különbséget köztük. Gyakorold a mássalhangzókat és a magánhangzókat is egyformán!

Szópárok

1. hal – hall (csúszós – hall; előszoba)
2. red – redd (evezett – horgonyzó hely; sűrített étel)
3. sil – sill (szita – hering)
4. bot – bott (büntetés; gyógymód – lakott)
5. bus – buss (csíny – busz)
6. syl – syll (ár: egy cipész-szerszám – vasúti talpfa)
7. hål – håll (lyuk – irány; fogd!, tartsd!; szúrás az oldalban futáskor)
8. häl – häll (sarok (láb része) – önts!)
9. lös – löss (laza; nem megkötött – tetű)

Extra szópárok a teljesség igényével

A:
fat/fatt = tál / [nincs fordítása mint egyedül álló szó. Három kifejezésben használjuk:
      1. Hur är det fatt? = Hur mår du? = Hogy vagy?
      2. får fatt i/på någon = lefog valakit; kapcsolatba lép valakivel
      3. får fatt i/på något = sikerül szert tenni valamire
bal/ball = bál / érvénytelen labda/dobás
rata/ratta = elutasít / vezet (hétköznapi kifejezéssel)
dag/dagg = nap / harmat
smaka/smacka = megkostól; valamilyen íze van / cuppant; nyelvével csettint
spara/sparra = spórol / boxolást edz,
tal/tall = beszéd / fenyőfa, erdei fenyő
hal/hall = csúszós / hall, előszoba
mat/matt = étel / kimerült; matt (szín)
gran/grann = lucfenyő / elegáns; stílusos, pompás
granar/grannar = lucfenyők / szomszédok (en granne = egy szomszéd)
maten/matten = az étel / egy állat gazdája (nő); a matematika
E:
led/ledd = vonal, út, sor; szenvedett (lida múlt ideje) / irány
sed/sedd = szokás / látott (nem a lát múlt ideje, hanem a „milyen?” kérdésre válaszol: Jag känner mig sedd. = Úgy érzem, hogy látják ki vagyok.)
fela/fälla = hibázni / csapda
fel / fäll = hiba, hibás (angolul: wrong) / szőrme
reta/rätta = kötekedni, ugratni / kijavít
meta/mätta = horgászni / jólakottak
leka/läcka = játszani / szivárogni, szivárgás
red/redd = lovagolt / horgonyzó hely; sűrített (étel)
vek/veck = összehajtott, hajtogatott (múlt idejű alak); gyenge (személy)/ gyűrődés, ránc
retar/rättar = kötekszik, ugrat / javít
vener/vänner = (vér)erek / barátok
I:
bil/Bill = autó / Bill (angol férfi becenév)
sil/sill = szita / hering
stil/still = stílus / mozdulatlan
stila/stilla = dicsekedni / mozdulatlanul
lila/lilla = lila / a kicsi
fina/finna = szépek / találni
skina/skinna = ragyog / pénzzel átvág, lenyúl
vin/vinn = bor / győzz!
vila/villa = pihen / villa, nagy ház, rezidencia

O:
Ole/Olle = két különböző férfinév
bot/bott = büntetés / lakott
U:
kul/kull = buli, jó dolog / alom = állat-testvérek
busar/bussar = csínyt tesz / buszok
bus/buss = csínytevés / busz
sluta/slutta = befejezni, befejeződni / lejtő
kula/kulla = golyó / Dalarnából való nő
busig/bussig = csínytevő / kedves
Y:
byta/bytta = cserélni / dézsa
syl/syll = ár: cipész-szerszám / vasúti talpfa,
knyt/knytt = kösd meg! / manó,
nys/nyss = gyanú, sejtelem / csak egy pillanattal ezelőtt
Å:
våt/vått = nedves en-es főnevek előtt / nedves ett-es főnevek előtt; nedvesség
skåla/skålla = koccint / megéget
hål/håll = lyuk / irány; fogd!,tartsd!; szúrás az oldalban futáskor
håla/hålla = odu / tartani, fogni
skåra/skorra = bevágás; rés / reszelősen beszél
såpa/soppa = lúgos takarító folyadék / leves

Ä:
läka/läcka = gyógyulni / szivárogni, szivárgás
väg/vägg = út / fal
häl/häll = sarok (lábon, nem házon vagy utcán) / főzőlap
kär/kärr = szerelmes / láp, mocsár
skära/skärra = szeletel, vág / megijeszt
läker/läcker = gyógyul / nagyon ízletes; laza (szleng)
räka/räcka = egy fajta rák / elegendő
hälen/hällen = a sarok (lábon, nem házon vagy utcán) / a főzőlap
Ö:
föl/föll = kiscsikó / leesett, elesett
möte/mötte = értekezlet / találkozott
föda/födda = szülni / születettek (pl. az 1970-ben születettek közül … )
för/förr = -nak, -nek; túl; mivel / ezelőtt
lös/löss = laza / tetű
dör/dörr = meghal / ajtó

Vi har en stor hall.

Nagy hallunk/előszobánk van.

Sandra red på sin häst igår.

Sandra lovagolt tegnap.

Många svenskar äter sill på jul.

Sok svéd eszik karácsonykor heringet.

Ayman åker buss till jobbet.

Ayman busszal megy/jár dolgozni.

Vad är en syl?

Mi az a ”syl”? / Mi az az „ár”?

Linda har ett hål i tröjan.

Lindának a pullóverén van egy lyuk.

Det går löss på skolan.

Tetűjárvány van az iskolában.

Feladatsorok a kifejezések könnyebb elsajátításához

A következő oldalon kell dolgoznod: https://student.swency.com/

Kérünk Google Chrome böngészőt használj! Köszönjük!

A kódokat lentebb látod (8 jegyű számsor), névnek bármit beírhatsz, ennek a mezőnek a csoportos oktatásnál van jelentősége. A Swencyben a kérdések helyes eredményét, csak a feladatsor végén fogod megtudni. Egy karikában látod majd az eredményedet százalékban. FONTOS! Ennek a képernyőnek az alján KÖZÉPEN (a kiszámított százalék alatt) van egy lefelé mutató nyilacska. Kattints mindig oda, hogy lásd a RÉSZLETES EREDMÉNYEDET is a helyes megoldásokkal! A feladatsorokat többször is megoldhatod!  A mondatok könnyebb elsajátítása érdekében a feladatsorokkal sorban haladj. Az első két feladatsor a hallás utáni értésed teszteli. A 3. és a 4. feladatsor próbálja begyakoroltatni Veled a mondatokat, az 5. feladatsorban pedig már a mondatokat magyarról svédre kell fordítani.

Jó gyakorlást!

1. Lecke – 1. rész, Kvíz 1/A Kód: 52669329
1. Lecke – 1. rész, Kvíz 1/B Kód: 59111827
1. Lecke – 1. rész, Teszt 1/A Kód: 27496466
1. Lecke – 1. rész, Teszt 1/B Kód: 43037043
1. Lecke – 1. rész, magyarról – svédre 1. Kód: 60894765