13. Lecke:
Melléknevek felsőfoka – 1. rész

Grammatik på svenska

Nyelvtan - svédül

Adjektivets superlativ

Den här gången ska vi prata mer om adjektiven och den speciella formen som kallas för superlativ. Adjektiven använder vi ju i språket för att ge mer information om substantiven. Ta substantivet bil till exempel. Vilka adjektiv kan vi beskriva bilen med? Jo, till exempel ny, gammal, skrotfärdig, bensinsnål, röd, modern och dyr. Så här kan adjektiven användas i två olika meningar om bilar.
Jag köpte min nya röda bil när den gamla var skrotfärdig.
Det här är en modern och bensinsnål bil som faktiskt inte är så dyr.
Ett adjektiv i obestämd form har oftast tre olika varianter där ett -t eller ett -a läggs till positivformen beroende på vilket ord det beskriver.
En trevlig mamma
Ett trevligt barn
Två trevliga föräldrar
Ibland står adjektivet innan substantivet som i exemplen ovan, men ganska ofta står de efter ett substantiv eller pronomen. Då har vi exempel som: Mamman är trevlig. Barnet är trevligt. Föräldrarna är trevliga. Den här konstruktionen kräver ett verb, och det är bara några få verb som kan användas på det här sättet. De vanligaste verben är vara, bliva, heta, kallas, anses, verka och förefalla.
Det vi ska träna på nu är adjektivens superlativform som är den sista graden när man jämför adjektiv med varandra. Vi talar alltså om ord som nyast, modernast, och dyrast och vi börjar med att träna på regelbundna adjektiv. Först måste man lära sig komparativformen. Det är enkelt. Lägg bara till -ast till positivformen😊 I bestämd form lägger man till -aste. Vi använder samma adjektiv som i lektion 7 och lägger till superlativformen.
Positiv komparativ superlativ
Glad gladare gladast/gladaste
Rolig roligare roligast/roligaste
Trevlig trevligare trevligast/trevligaste
Ny nyare nyast/nyaste
Bekväm bekvämare bekvämast/bekvämaste
Mjuk mjukare mjukast/mjukaste
Hård hårdare hårdast/hårdste
Skön skönare skönast/skönaste
Billig billigare billigast/billigaste
Dyr dyrare dyrast/dyraste
God godare godast/godaste
Snygg snyggare snyggast/snyggaste
Stark starkare starkast/starkaste
Lycklig lyckligare lycklig/lyckligaste
Lätt lättare lättast/lättaste

Titta på meningarna nedan för att se exempel på hur superlativformen används.
Det här är den dyraste soffan som jag någonsin köpt.
Den här filmen är den roligaste jag har sett på länge.
Jag tänker köpa det dyraste vinet de har.
Elefantöl är det starkaste ölet som jag har druckit.
Efter ett träningspass känner jag mig som starkast.
Jag har många klänningar men den här är snyggast!
Han var som snyggast i 40-årsåldern.
Det var trevligast innan bandet började spela.
Hon är den trevligaste chefen som jag känner.

Superlativformen används också efter uttryck som en av de, några av de och många av de.
Hon är en av de roligaste musikerna som jag har träffat.
Några av de dyraste vinerna såldes på auktion.
Många av våra lyckligaste stunder tillbringade vi i sommarstugan.

En stor skillnad mellan engelskan och svenskan är att superlativ används i svenskan när man jämför två saker jämfört med engelskan som använder komparativ.
Vilken glass är dyrast, Triumf eller Sia?
Vilken klänning är snyggast, den lila eller den svarta?
Är du lyckligast i stan eller i sommarstugan?

Nyelvtan magyarul - extra magyarázatokkal

Még egy kicsit a melléknevekről fogunk beszélni, azon belül is arról a formájukról, amit felsőfoknak, vagy svédül „superlativ”-nak hívunk.
Ahogy már mondtuk, a mellékneveket arra használjuk, hogy több információt szolgáltassunk a főnévről. Vegyük például a „bil” = autó főnevet. Melyik melléknevekkel tudjuk az autót leírni, jellemezni? Nos, például:
ny = új,
gammal = régi,
skrotfärdig = roncstelepre való,
bensinsnål = benzintakarékos (de vigyázz, a „snål” magában nem egy pozitív szó. Azt jelenti, hogy „fukar”.)
röd = piros,
modern = modern és
dyr = új.
A következő módon lehet a mellékneveket használni autókról szóló mondatokban:
Jag köpte min nya röda bil när den gamla var skrotfärdig. = Akkor vettem meg az új piros autómat, amikor a régi kész roncs lett. (a „skrotfärdig”-et nem tudom itt sehogy se úgy melléknévre lefordítani, hogy épkézláb mondat legyen belőle. De még kitekerten sem sikerül úgy, hogy a jelentést legalább visszaadja. De biztosan érted, miről van szó! Mindenesetre, ha neked sikerül egy fordítás, küldd el nekünk!)
Det här är en modern och bensinsnål bil som faktiskt inte är så dyr. = Ez egy modern és benzintakarékos autó, ami tulajdonképpen nem is olyan drága.
Mint már az előző leckében is említettük, a mellékneveknek általában három különböző változata, alakja van határozatlan formában, amikor is egy -t vagy egy -a kerül az alapforma végére végződésként, attól függően, hogy melyik szót írja le közelebbről, melyik szót jellemezi.
En trevlig mamma. = Egy kellemes/kedves anyuka
Ett trevligt barn. = Egy kellemes/kedves gyerek
Två trevliga föräldrar. = Két kellemes/kedves szülő
Van, amikor a melléknév a főnév előtt áll, mint a fenti példákban, de eléggé gyakran a főnév vagy névmás után található.
Erre a következő példákat hoztuk:
Mamman är trevlig. = Az anyuka kellemes/kedves.
Barnet är trevligt. = A gyerek kellemes/kedves.
Föräldrarna är trevliga. = A szülők kellemesek/kedvesek.
Ehhez a fajta szerkezetekhez kell egy ige és csak nagyon kevés ige használható így. A leggyakoribb igék ehhez:
vara = lenni
bliva = válni valamivé
heta, kallas = hívni valahogy (neve)
anses = valamilyennek tekintett, tartott
verka, förefalla = valamilyennek tűnik.

Amit most fogunk gyakorolni, az a mellékneveknek a felsőfoka. Ezek azok a szavak, mint például
nyast = legújabb,
modernast = legmodernebb és
dyrast = legdrágább.
És megint a nem rendhagyókkal foglalkozunk, mint a középfoknál.
Először is meg kell tanulni képezni a felsőfokú formát. Ez is könnyű, meglátod! Határozatlan és határozott formája van a felsőfoknak: A határozatlan formát úgy képezzük, hogy az „-ast” végződést tesszük a melléknév végére. A határozott formát pedig úgy, hogy „-aste” végződést adunk neki. Az előző lecke mellékneveivel folytatjuk a munkát: megkapják a felsőfokú alakjaikat is (superlativformen).
Alapfok (Positiv) Középfok (komparativ) Felsőfok (superlativ)
Glad gladare = boldogabb (legtöbbször „örülni”-nek fordítjuk gladast/gladaste = legboldogabb, a legboldogabb
Lycklig lyckligare = boldogabb (ez a szó a mélyebb boldogságot jelzi) Lyckligast / lyckligaste = legboldogabb, a legboldogabb
Rolig roligare = viccesebb roligast/roligaste = legviccesebb, a legviccesebb
Trevlig trevligare = kellemesebb/kedvesebb trevligast/trevligaste = legkellemesebb/legkedvesebb; a leg kellemesebb/a legkedvesebb
Ny nyare = újabb nyast/nyaste = legújabb, a legújabb
Bekväm bekvämare = kényelmesebb bekvämast/bekvämaste = legkényelmesebb, a legkényelmesebb
Mjuk mjukare= puhább mjukast/mjukaste = legpuhább, a legpuhább
Hård hårdare = keményebb hårdast/hårdste = legkeményebb, a legkeményebb
Skön skönare = kellemesebb skönast/skönaste = legkellemesebb, a legkellemesebb
Billig billigare = olcsóbb billigast/billigaste = legolcsóbb, a legolcsóbb
Dyr dyrare = drágább dyrast/dyraste = legdrágább, a legdrágább
God godare = finomabb godast/godaste = legfinomabb / a legfinomabb
Snygg snyggare = szebb/helyesebb snyggast/snyggaste = legszebb, leghelyesebb / a legszebb, a leghelyesebb
Stark starkare = erősebb starkast/starkaste = legerősebb / a legerősebb
Lätt lättare = könnyebb lättast/lättaste = legkönnyebb / a legkönnyebb

Olvasd el és tanulmányozd a mondatokat: megmutatjuk, hogy hogyan használjuk a felsőfokot. Figyeld meg jól, tényleg tanulmányozd, hogy hol és miben különböznek a magyar és a svéd kifejezési módok. Ebből látni fogod, hogy miben és hol különbözik a gondolkodásmódunk is. Például: magyarul mit mondunk tagadó formában, „nem”-mel és azt svédül hogyan fejezzük ki. Vagy: mi az, amit svédül körül-írunk, magyarul pedig nagyon egyenesen „szembemondósan” fejezünk ki, mint pl. „életem legszebb élménye … ~ det finaste jag har någonsin upplevt…” és nem „mitt livs finaste upplevelse”. Persze, ez az utóbbi is használatos, nyelvtanilag helyes is, de a svédek nem szívesen használják így, hanem inkább körül-írva. Amire persze nekünk, a mi gondolkodásmódunkkal, kultúránkkal, temperamentumunkkal nincs is sokszor magyaros legalább közel-szószerinti fordításunk. Ezek azok az esetek, amikor sokat fejleszthetjük a svéd tudásunkat, és választhatunk, hogy svédül mondunk valamit, vagy magyarul svéd szavakkal 😊
Det här är den dyraste soffan som jag någonsin köpt. = Ez a legdrágább heverő, amit valaha is vettem. (Ez életem eddigi legdrágább heverője(, amit én vettem).)
Den här filmen är den roligaste jag har sett på länge. = Már nagyon régen láttam egy ilyen szórakoztató filmet. (Nagyon magyartalanul, de nagyon szó szerint pedig így hangzik a fordítás: Ez a legszórakoztatóbb film, amit már hosszú ideje láttam.)
Jag tänker köpa det dyraste vinet de har. = A tervem az, hogy a legdrágább borukat vegyem meg.
Elefantöl är det starkaste ölet som jag har druckit. = Az „elefánt sör” a legerősebb sör, amit eddig ittam.
Efter ett träningspass känner jag mig som starkast. = Egy edzés után érzem magam a legerősebbnek.
Jag har många klänningar men den här är snyggast! = Sok ruhám van, de ez a legszebb.
Han var som snyggast i 40-årsåldern. = 40 évesen volt a leghelyesebb.
Det var trevligast innan bandet började spela. = Addig volt a legkellemesebb, amíg a zenekar nem kezdett el játszani.
Látod már, hogy MENNYIRE nagyon különbözik a magyar és a svéd gondolkodásmód, így az is, hogy hogyan fejezzük ki, amit mondani akarunk?
Hon är den trevligaste chefen som jag känner. = Ő a legkedvesebb főnök, akit ismerek.

A felsőfokot használjuk olyan kifejezések után is, mint a
en av de = (több közül) az egyik…
några av de = (több közül) néhány… és
många av de = (több közül) sok…
Hon är en av de roligaste musikerna som jag har träffat. = Ő az egyik legviccesebb zenész, akivel valaha is találkoztam.
Några av de dyraste vinerna såldes på auktion. = Néhány a legdrágább borok közül árverésen kelt el.
Många av våra lyckligaste stunder tillbringade vi i sommarstugan. = Az életünk legkellemesebb időszakai közül sokat a nyaralóban éltünk meg.

Egy nagy különbség sok más nyelv, (a magyar és az angol is idetartozik) és a svéd között, hogy a svéd sokszor a felsőfokot használja, amikor két dolgot összehasonlít. Sok más nyelvben ekkor középfokot használunk:
Vilken glass är dyrast, Triumf eller Sia? = Melyik a drágább fagyi: a Triumf vagy a Sia? (dyrare – dyrast = drágább – legdrágább)
Vilken klänning är snyggast, den lila eller den svarta? = Melyik ruha a csinosabb, a lila vagy a fekete? (snyggare – snyggast = csinosabb – legcsinosabb)
Är du lyckligast i stan eller i sommarstugan? = A városban vagy a nyaralóban vagy boldogabb? (lyckligare – lyckligast = boldogabb – legboldogabb)

Det här är den dyraste soffan som jag någonsin köpt.

Ez a legdrágább heverő, amit valaha is vettem. (Ez életem eddigi legdrágább heverője(, amit én vettem).)

Den här filmen är den roligaste jag har sett på länge.

Már nagyon régen láttam egy ilyen szórakoztató filmet. (Nagyon magyartalanul, de nagyon szó szerint pedig így hangzik a fordítás: Ez a legszórakoztatóbb film, amit már hosszú ideje láttam.)

Jag tänker köpa det dyraste vinet de har.

A tervem az, hogy a legdrágább borukat vegyem meg.

Elefantöl är det starkaste ölet som jag har druckit.

Az „elefánt sör” a legerősebb sör, amit eddig ittam.

Efter ett träningspass känner jag mig som starkast.

Egy edzés után érzem magam a legerősebbnek.

Jag har många klänningar men den här är snyggast!

Sok ruhám van, de ez a legszebb.

Han var som snyggast i 40-årsåldern.

40 évesen volt a leghelyesebb.

Det var trevligast innan bandet började spela.

Addig volt a legkellemesebb, amíg a zenekar nem kezdett el játszani.

Hon är den trevligaste chefen som jag känner.

Ő a legkedvesebb főnök, akit ismerek.

Hon är en av de roligaste musikerna som jag har träffat.

Ő az egyik legviccesebb zenész, akivel valaha is találkoztam.

Några av de dyraste vinerna såldes på auktion.

Néhány a legdrágább borok közül árverésen kelt el.

Många av våra lyckligaste stunder tillbringade vi i sommarstugan.

Az életünk legkellemesebb időszakai közül sokat a nyaralóban éltünk meg.

Feladatsorok a kifejezések könnyebb elsajátításához
A következő oldalon kell dolgoznod: https://student.swency.com/

Kérünk Google Chrome böngészőt használj! Köszönjük!

A kódokat lentebb látod (8 jegyű számsor), névnek bármit beírhatsz, ennek a mezőnek a csoportos oktatásnál van jelentősége. A Swencyben a kérdések helyes eredményét, csak a feladatsor végén fogod megtudni. Egy karikában látod majd az eredményedet százalékban. FONTOS! Ennek a képernyőnek az alján KÖZÉPEN (a kiszámított százalék alatt) van egy lefelé mutató nyilacska. Kattints mindig oda, hogy lásd a RÉSZLETES EREDMÉNYEDET is a helyes megoldásokkal! A feladatsorokat többször is megoldhatod! A mondatok könnyebb elsajátítása érdekében a feladatsorokkal sorban haladj. Az első két feladatsor a hallás utáni értésed teszteli. A 3. és a 4. feladatsor próbálja begyakoroltatni Veled a mondatokat, az 5. feladatsorban pedig már a mondatokat magyarról svédre kell fordítani.

13. Lecke – 1. rész, Kvíz 1/A Kód: 43219754
13. Lecke – 1. rész, Kvíz 1/B Kód: 60068958
13. Lecke – 1. rész, Teszt 1/A Kód: 56158445
13. Lecke – 1. rész, Teszt 1/B Kód: 72406000
13. Lecke – 1. rész, magyarról – svédre 1. Kód: 55856518