5. Lecke:
Melléknevek – 1. rész

Adjektiv
Den här gången ska vi prata om något som de flesta som lär sig svenska behöver träna aktivt och koncentrerat på. Det är en enkel regel, men den är lätt att glömma! Det handlar om adjektiv och om det ska läggas till ett -t eller ett -a i slutet av ordet eller inte… Spännande va? Jag tror att många som lär sig svenska gör fel på den här regeln utan att veta om det…
Ett adjektiv i obestämd form har oftast tre olika varianter där ett -t eller ett -a läggs till grundformen beroende på vilket ord det beskriver.
En arg mamma
Ett argt barn
Två arga föräldrar
Ibland står adjektivet innan substantivet som i exemplen ovan, men ganska ofta står de efter ett substantiv eller pronomen. Då har vi exempel som:
Mamman är arg.
Barnet är argt.
Föräldrarna är arga.
Den här konstruktionen kräver ett verb, och det är bara några få verb som kan användas på det här sättet. De vanligaste verben är vara, bliva, heta, kallas, anses, verka och förefalla. Det vi ska träna på nu är några väldigt vanliga sätt att använda adjektiv. Vi börjar med ett personligt pronomen, sen kommer verbet och sen kommer adjektivet. Det gäller alltså att skilja på meningar som börjar med Det är + adjektiv från meningar som börjar med Jag/du/han/hon/den
är + adjektiv och den tredje varianten vi/ni/de är/ + adjektiv. Adjektiven som följer efter Det är behöver ett -t i slutet: Det är roligt att göra läxor. Det spelar ingen roll vilket tempus man använder, det ska alltid vara ett -t på adjektivet:
Det var roligt att göra läxor igår.
Det har varit roligt att göra läxor den här veckan.
Det blir roligt att göra läxor i morgon.
Det verkar roligt att göra läxor.
Adjektiven som kommer efter alla de andra personliga pronomenen i singular alltså ental, ändras inte i sin grundform i den här konstruktionen.
Jag är rolig .
Du är alltid rolig .
Han är rolig i den filmen.
Hon är rolig i Parlamentet.
Den är rolig i slutet.
Adjektiven som kommer efter pronomen i plural, alltså flertal, behöver ett -a på slutet.
Vi är roliga på scen.
Ni är roliga när ni skämtar om språket.
De är aldrig roliga.
Melléknevek
Figyelem! Azért, hogy jobban megértsétek a Camilla magyarázatát, vannak ahol más mondatokat is használtunk!

Most újra egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami sok figyelmet igényel és amit a legtöbb svédül tanulónak sokat kell aktívan gyakorolni. Igazából egy nagyon egyszerű szabály, de ugyanakkor – vagy talán ugyan emiatt – könnyen el is felejtjük sokszor, észre sem vesszük, hogy hibázunk. Főleg, mert ez a magyarban nincs. Ez a melléknév egyeztetés – azaz, hogy kell-e a svéd szó végére egy „–t”, egy „–a” vagy sem… Jó lesz, ugye?

Nos, akkor kezdjük is:
Egy svéd melléknév határozatlan alakban legtöbbször három különböző formában jelenik meg: az alapforma, az ehhez csatolt szóvégi „–t” és az alapformához csatolt szóvégi „–a”. A három formát aszerint képezzük, hogy melyik szóhoz tartoznak, melyik szónak a tulajdonságát, minőségét stb írja le.

En lycklig mamma. = Egy boldog anyuka. –„en”-es főnévhez tartozó melléknév alapformában van
Ett lyckligt barn. = Egy boldog gyerek.: –„ett”-es főnévhez tartozó melléknév alapformájához egy –t végződést adunk.
Två lyckliga föräldrar. = Két boldog szülő. – többesszámú főnévhez tartozó melléknév alapformájához egy –a végződést adunk.

Néha a melléknév a főnév előtt áll, mint a fenti példákban, de elég gyakran a főnév (vagy egy személyes névmás) után található. Ekkor így változnak a példák: Mamman är lycklig. = Az anyuka boldog. Barnet är lyckligt. = A gyerek boldog. Föräldrarna är lyckliga. = A szülők boldogok.
Az ilyen esetekben a svédben kell a létige, (lenni/vagyok, van, stb.) még akkor is, ha a magyarban nem. Néhány más igét is használunk így, de nem sokat! A legáltalánosabbak:
vara = lenni,
bliva = válni valamivé,
heta / kallas = hívni (valakit/valamit valaminek),
anses = valamilyennek tekintett / tartott,
verka / förefalla = valamilyennek tűnik.
A következő gyakorlatokban a melléknevek legáltalánosabb használatait fogjuk átvenni. Egy személyes névmással kezdjük a mondatot, azután jön az ige és azután a melléknév. Amire oda kell figyelni, az az, hogy hogyan kezdődnek a mondatok: Det är + melléknév; Jag/Du/Han/Hon/Den är + melléknév és a harmadik variáció: Vi/Ni/De är/ + melléknév. Vagy ha így könnyebben megjegyzed: „alany + állítmány + melléknév”. A melléknév, ami a Det är után áll, „-t” végződést kap: Det är roligt att göra läxor. = Jó dolog leckét írni. Jó buli leckét írni. (Szeretek leckét írni.) Kis kitérő: a „rolig, roligt, roliga” szónak nincs egy egyértelmű magyar
megfelelője, hanem a szövegkörnyezettől függően fordítjuk. (Az angol a fun / funny szavakat használja, szintén szövegkörnyezettől függően. Ez a mondat angolul: It is fun to do homework.) Az ezen típusú mondatokban a melléknév mindig megkapja a „–t” végződést, bármelyik igeidőben is legyen a mondta.
Det var roligt att göra läxor igår. = Tegnap jó volt leckét írni. / Tegnap buli volt leckét írni. (Angolul: It was fun to do homework yesterday.)
Det har varit roligt att göra läxor den här veckan. = Ezen a héten mindig jó volt / buli volt leckét írni. (Angolul: It has been fun to do homework
this whole week.)
Det blir roligt att göra läxor i morgon. = Jó lesz / Buli lesz holnap leckét írni. (Angolul: It will be fun to do homework tomorrow.)
Det verkar roligt att göra läxor. = Úgy tűnik, hogy jó dolog leckét írni. (Angolul: It seems to be fun to do homework.)
Az egyesszámú személyes névmások (én, te, ő) után a melléknév alapformában van:
Jag är rolig. = Vicces vagyok. (Angolul: I am funny.)
Du är alltid rolig. = Te mindig vicces / jópofa vagy. (Angolul: You are always funny.)
Han är rolig i den filmen. = Vicces abban a filmben. (Angolul: He is funny in that movie.)
Hon är rolig i Parlamentet. = Vicces a „Partlamentet”-ben. (ez egy sorozat a svéd tévében.)
Den är rolig i slutet. = A végén vicces (az). (pl film vagy könyv)
Ha az alany (főnév vagy személyes névmás) többesszámban van, a melléknév egy „-a” végződést kap.
Vi är roliga på scen. = Mi viccesek vagyunk a színpadon.
Ni är roliga när ni skämtar om språket. = Viccesek vagytok, amikor a nyelvről viccelődtük.
De är aldrig roliga. = Ők sohasem viccesek.

Teszteld magad!

A következő oldalon kell dolgoznod: https://student.swency.com/

Kérünk Google Chrome böngészőt használj! Köszönjük!

A kódokat lentebb látod (8 jegyű számsor), névnek bármit beírhatsz, ennek a mezőnek a csoportos oktatásnál van jelentősége. A Swencyben a kérdések helyes eredményét, csak a feladatsor végén fogod megtudni. Egy karikában látod majd az eredményedet százalékban. FONTOS! Ennek a képernyőnek az alján KÖZÉPEN (a kiszámított százalék alatt) van egy lefelé mutató nyilacska. Kattints mindig oda, hogy lásd a RÉSZLETES EREDMÉNYEDET is a helyes megoldásokkal!

5. Lecke – 1. rész, Teszteld magad Kód: 52055701

Fabian blev arg under matchen igår.

Fabian mérges lett tegnap a meccsen.

Barnet skriker eftersom det är argt.

A gyerek sivít, mert mérges.

Vi blev arga när politikern inte ville svara på frågan.

Mégesek lettünk, amikor a politikus nem akart válaszolni a kérdésre.

Hundar som skäller kan vara arga.

A kutyák, amelyikek ugatnak, lehet, hogy mérgesek.

Jag blir arg när du tjatar på mig.

Mérges leszek, amikor nyaggatsz / szekálsz.

Feladatsorok a kifejezések könnyebb elsajátításához

A következő oldalon kell dolgoznod: https://student.swency.com/

Kérünk Google Chrome böngészőt használj! Köszönjük!

A kódokat lentebb látod (8 jegyű számsor), névnek bármit beírhatsz, ennek a mezőnek a csoportos oktatásnál van jelentősége. A Swencyben a kérdések helyes eredményét, csak a feladatsor végén fogod megtudni. Egy karikában látod majd az eredményedet százalékban. FONTOS! Ennek a képernyőnek az alján KÖZÉPEN (a kiszámított százalék alatt) van egy lefelé mutató nyilacska. Kattints mindig oda, hogy lásd a RÉSZLETES EREDMÉNYEDET is a helyes megoldásokkal! A feladatsorokat többször is megoldhatod! A mondatok könnyebb elsajátítása érdekében a feladatsorokkal sorban haladj. Az első két feladatsor a hallás utáni értésed teszteli. A 3. és a 4. feladatsor próbálja begyakoroltatni Veled a mondatokat, az 5. feladatsorban pedig már a mondatokat magyarról svédre kell fordítani.

5. Lecke – 1. rész, Kvíz 1/A Kód: 66362201
5. Lecke – 1. rész, Kvíz 1/B Kód: 47515875
5. Lecke – 1. rész, Teszt 1/A Kód: 45043585
5. Lecke – 1. rész, Teszt 1/B Kód: 50196815
5. Lecke – 1. rész, magyarról – svédre 1. Kód: 70273759