Swency online svéd gyakorló

1-25. lecke

Az első leckét AJÁNDÉKBA kapod tőlünk. Az ABC-t gyakorolod a leckében. Az első mondatokkal teli lecke a második lecke lesz.

A második leckében azokat a hasznos mondatokat, kifejezéseket, fogod gyakorolni, amelyeket sokszor használunk, amikor még tanuljuk a svédet.

A harmadik leckében a kérdőszavakat és a személyes névmásokat kezdjük el gyakorolni, teljes mondatok, és kifejezések formájában.

Negyedik leckénkben a “Vad…för?” szerkezetet, és az eldöntendő kérdésekre adott rövid válaszokat gyakorolhatod.

Ötödik leckénkben a család, és a foglalkozások alapszavait fogod gyakorolni. Közben pedig megtanulod a birtokos névmásokat is!

Hatodik leckénkben a számokat, a gyümölcsöket gyakorolod és tanulsz egy kis melléknév egyeztetést.

A hetedik leckében az órát és a sorszámneveket gyakoroljuk.

A nyolcadik leckében a lakás, és a bútorok szavaival ismerkedsz. A legfontosabb kifejezéseket is megtalálod itt, ami a lakás, ház bérléséhez szükséges.

A kilencedik leckében a “det finns…” szerkezet kijelentő, kérdő, tagadó alakját, és a múlt idejét gyakoroljuk. 

Tizedik leckénkben a “det finns” szerkezet változatait fogjuk megismerni. A “finns” igét kicseréljük más igékre, így több információt tudunk megadni.

Tizenegyedik leckénkben kávézóba és boltba megyünk. Ha pedig ott vagyunk, akkor elkalandozunk egy kicsit a megszámlálható, és a megszámlálhatatlan főnevek világába. 

Tizenkettedik leckénkben utazni fogunk. Gyakori kifejezéseket és mondatokat gyakorolunk.

A tizenharmadik leckében az időjárás témájához tartozó kifejezésekkel, ismerkedünk, valamint a formális alanyt nézzük meg közelebbről.

A tizennegyedik leckében különböző udvariassági formákat veszünk át: hogy üdvözlünk valakit, érdeklődünk valaki hogy léte iránt és hogyan fejezünk be egy beszélgetést. 

A tizenötödik leckénkben kifejezéseket, mondatokat találhatsz arra az esetre, ha beteg vagy.

A tizenhatodik leckében az előljáró szavakat gyakoroljuk sok mondat, kifejezés elsajátítása közben.

A tizenhetedik leckében az idővel kapcsolatos elöljárószavakat és kifejezéseket fogjuk átvenni. 

A tizennyolcadik leckében a visszaható igéket gyakoroljuk kifejezések és mondatok formájában. 

A tizenkilencedik lecke a tizennyolcadik folytatása. A különböző igéket gyakorlod  itt, kifejezések és mondatok formájában.

A huszadik leckében is igékkel foglalkozunk, mégpedig a vonzatos igék egy formájával, melyeket mondatokon, kifejezéseken, keresztül tudsz begyakorolni. 

A huszonegyedik leckében a szenvedő (vagy passzív) szerkezetet gyakoroljuk, mondatok, kifejezések formájában.

A huszonkettedik leckében az álszenvedő igéket gyakorolhatod, hasznos mondatok, kifejezések formájában.

Hasznos mondatokat, kifejezéseket gyakorolhatsz a huszonharmadik leckében, ahol az “Ügyfélszolgálat”-ok világából és a “Közlekedési hírek”-ből válogattuk Neked a mondatokat, kifejezéseket.

Huszonnegyedik leckénkben felírat vadászatra indultunk. Rengeteg hasznos felíratot, kiírást gyűjtöttünk Neked össze.

Az utolsó leckében azokat a hasznos kifejezéseket gyűjtöttük össze Neked, amelyeket nap mint nap, igen-igen gyakran használnak a svédek. Lesz köztük, amit már korábbi leckékben is tanultál, de a leggyakoribb kifejezések gyűjteményéből nem akartuk kihagyni őket! 

Kinek ajánljuk a Swency online svéd gyakorlót?

Újrakezdő nyelvtanulóknak, akik már tanultak svédül, de még nem beszélnek igazán, vagy beszélnek, de helytelenül.

Akiknek például gondot jelent egy helyes svéd mondat megszerkesztése, valamint kevés szókinccsel rendelkeznek.

Haladó nyelvtanulóknak, akik nincsenek tisztában a helyes svéd nyelvtani alapok használatával, és bővíteni akarják a szókincsüket.

Csoportos kurzusokon, vagy magántanárnál tanuló kezdő vagy haladó nyelvtanulóknak, mint online gyakorló.

Svédet oktató magántanároknak és nyelviskoláknak, továbbértékesítési lehetőséggel is!